ປະຫວັດການແກ້ໄຂຂອງ "Welcom to Lao Pedia"

Jump to navigation Jump to search

ເລືອກສ່ວນຕ່າງ: ເລືອກກັບວົງມົນ ລະຫວ່າງສະບັບ ຢາກສົມທຽບ ແລ້ວ ກົດເອັນເຕີ ຫຼື ປຸ່ນຢູ່ທາງລຸ່ມ.
ຄວາມໝາຍ: (ດຽວນີ້) = ສ່ວນຕ່າງສົມທຽບໃສ່ສະບັບດຽວນີ້, (ຫຼ້າສຸດ) = ສ່ວນຕ່າງສົມທຽບໃສ່ສະບັບກ່ອນໜ້ານີ້, M = ດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ.

(ໃໝ່ສຸດ | ເກົ່າສຸດ) ເບິ່ງ (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
(ໃໝ່ສຸດ | ເກົ່າສຸດ) ເບິ່ງ (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).