ການດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ

Jump to navigation Jump to search

ເບິ່ງ ການປ່ຽນແປງ ຫຼ້າສຸດ ຢູ່ ໜ້າວິກີນີ້.

Recent changes options ສະແດງ 50 | 100 | 250 | 500ການປ່ຽນແປງ ຫຼ້າສຸດ ໃນ 1 | 3 | 7 | 14 | 30ມື້ຫຼ້າສຸດ
Hide ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ເຊັນເຂົ້າ | Hide ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ສະແດງຊື່ | Hide ການດັດແກ້ໂດຍຂ້ອຍ | Show ບອທ໌ | Hide ການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ
ສະແດງ ການປ່ຽນແປງ ເລີ່ມແຕ່ 2 ເມສາ 2023 10:16
   
List of abbreviations:
This edit created a new page (also see list of new pages)
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

31 ມີນາ 2023

     10:44 User rights log Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ changed group membership for Test12 from bureaucrat, interface administrator, suppressor, administrator ແລະ uploadaccess to (none) ‎

30 ມີນາ 2023

     13:53  (ບັນທຶກການຫ້າມ) [Chanthaphone‎ (5×)]
     
13:53 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ unblocked #12 ‎(test)
     
13:07 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ unblocked #11 ‎(test)
     
13:07 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ blocked Test12 ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ with an expiration time of 2 hours (account creation disabled) ‎
     
13:05 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ unblocked Test12 ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ(test)
     
13:03 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ blocked Test12 ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ with an expiration time of 2 hours (account creation disabled, email disabled, cannot edit own talk page) ‎
     13:45  (ບັນທຶກ ການລຶບ) [Chanthaphone‎ (14×)]
     
13:45 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ restored page ສົນທະນາຂອງຜູ້ໃຊ້:Chanthaphone (327 revisions) ‎(test)
     
13:44 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ deleted page ສົນທະນາຂອງຜູ້ໃຊ້:Chanthaphone(content was: "{{test |ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສົນທະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ ຫຼື ສປປ ລາວ ຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງທະວີບອາຊີ, ຢູ່ໃຈກາງຂອງແຫຼມອິນດູຈີນ, ຕັ້ງຢູ່ບົວໂມງທີ່ 7, ເສັ້ນຂະໜານທີ່ 14 — 23...")
     
13:18 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ restored page ສົນທະນາຂອງຜູ້ໃຊ້:Chanthaphone (327 revisions) ‎(test)
     
13:17 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ deleted page ສົນທະນາຂອງຜູ້ໃຊ້:Chanthaphone(content was: "{{test |ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສົນທະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ ຫຼື ສປປ ລາວ ຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງທະວີບອາຊີ, ຢູ່ໃຈກາງຂອງແຫຼມອິນດູຈີນ, ຕັ້ງຢູ່ບົວໂມງທີ່ 7, ເສັ້ນຂະໜານທີ່ 14 — 23...")
     
11:41 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ restored page ສົນທະນາຂອງຜູ້ໃຊ້:Chanthaphone (325 revisions) ‎
     
11:41 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ restored page ຜູ້ໃຊ້:Chanthaphone (5 revisions) ‎
     
11:41 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ deleted page ຜູ້ໃຊ້:Chanthaphone(content was: "#REDIRECT ສົນທະນາຂອງຜູ້ໃຊ້:Chanthaphone", and the only contributor was "Chanthaphone" (talk))
     
11:39 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ deleted page ສົນທະນາຂອງຜູ້ໃຊ້:Chanthaphone(content was: "{{test |ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສົນທະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ ຫຼື ສປປ ລາວ ຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງທະວີບອາຊີ, ຢູ່ໃຈກາງຂອງແຫຼມອິນ...", and the only contributor was "Chanthaphone" (talk))
     
11:23 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ deleted page ແມ່ແບບ:Test(content was: "<noinclude> This is the "test" template. It should be called in the following format: <pre> {{test |{{test |ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສົນທະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ ຫຼື ສປປ ລາວ ຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນອອກສຽງໃ...", and the only contributor was "Chanthaphone" (talk))
     
11:19 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ deleted page ແມ່ແບບ:Test(content was: "<noinclude> This is the "test" template. It should be called in the following format: <pre> {{test |ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສົນທະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ ຫຼື ສປປ ລາວ ຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້...", and the only contributor was "Chanthaphone" (talk))
     
11:16 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ deleted page ແມ່ແບບ:Test(content was: "<noinclude> This is the "test" template. It should be called in the following format: <pre> {{test |name= |surname= }} </pre> Edit the page to see the template text. </noinclude><includeonly> '''namber:''' {{{name|}}} '''+85620:''' {{{surname|}}} ໝວດ:text </includeonly>", and the only contributor was "Chanthaphone" (talk))
     
11:15 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ restored page ແມ່ແບບ:Test (5 revisions) ‎
     
11:15 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ deleted page ແມ່ແບບ:Test(content was: "<noinclude> This is the "test" template. It should be called in the following format: <pre> {{test |name= |surname= }} </pre> Edit the page to see the template text. </noinclude><includeonly> '''namber:''' {{{name|}}} '''+85620:''' {{{surname|}}} ໝວດ:text </includeonly>", and the only contributor was "Chanthaphone" (talk))
     
11:06 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ deleted page ສົນທະນາຂອງຜູ້ໃຊ້:Chanthaphone(ລຶບແລ້ວ ເພື່ອ ຍ້າຍໜ້າອື່ນ ມານີ້)
     13:38 User rights log Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ changed group membership for Test12 from (none) to administrator, interface administrator, bureaucrat, suppressor ແລະ uploadaccess ‎(test)
    13:06  ຜູ້ໃຊ້:Test12‎‎ 2 ການປ່ຽນແປງ history 0 [Test12‎ (2×)]
     
13:06 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) −666 Test12 ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ ພວມລຶບ ທຸກໆເນື້ອໃນ ຈາກ ໜ້ານີ້ Tag: Blanking
    
13:06 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) +666 Test12 ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ ໜ້າໃໝ່: ບລັອກທີ່ຢູ່ IP ຫຼ້າສຸດທີ່ໃຊ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້ນີ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ແລະທີ່ຢູ່ IP ຕໍ່ໄປໃດໆທີ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມແກ້ໄຂຈາກ ເຊື່ອງຊື່ຜູ້ໃຊ້ຈາກການແກ້ໄຂ ແລະລາຍຊື່ ເບິ່ງຫນ້າຜູ້ໃຊ້ແລະການສົນທະນາ...
     12:57 ບັນທຶກການສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ User account Test12 ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ was created ‎
    11:24  ແມ່ແບບ:Test ສ່ວນຕ່າງປະຫວັດ +5.478 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ ໜ້າໃໝ່: <noinclude> This is the "test" template. It should be called in the following format: <pre> {{test |ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສົນທະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ ຫຼື ສປປ ລາວ ຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງທະວີບອາຊີ, ຢູ່ໃຈກາງຂອງແຫຼມອິນດູຈີນ, ຕ...
     11:06 ບັນທຶກການຍ້າຍ Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ moved page Test12 to ສົນທະນາຂອງຜູ້ໃຊ້:Chanthaphone
     10:21 ບັນທຶກການປົກປ້ອງ Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ protected Chanthaphone [ດັດແກ້=ສະເພາະຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ] (indefinite) [Move=ສະເພາະຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ] (indefinite) ‎
     10:20  Chanthaphone ສ່ວນຕ່າງປະຫວັດ +16 Vilakone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ
    10:14  ສົນທະນາ:Chanthaphone ສ່ວນຕ່າງປະຫວັດ +46 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ ໜ້າໃໝ່: ບົດຄວາມນີດີຫຼາຍ
     09:26 Upload log Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ uploaded ຮູບ:Test2.png

29 ມີນາ 2023

     23:26  (ບັນທຶກການປົກປ້ອງ) [Chanthaphone‎ (2×)]
     
23:26 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ removed protection from Test
     
23:25 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ protected Test [ດັດແກ້=ຫ້າມຜູ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ເຊັນເຂົ້າ] (indefinite) [Move=ຫ້າມຜູ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ເຊັນເຂົ້າ] (indefinite) ‎
    23:21  ຄວາມຄິດເຫັນ ສ່ວນຕ່າງປະຫວັດ +595 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ ໜ້າໃໝ່: ທ່ານ ໄດ້ມາຮອດ ໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເທື່ອ. ທ່ານ ສາມາດເລີ່ມ ສ້າງໜ້າ ໂດຍ ພິມໃສ່ ກັບ ຂ້າງລຸ່ມ.(ເບິ່ງລາຍລະອຽດຕື່ມ ທີ່ ໜ້າຊ່ວຍເຫຼືອ). ຖ້າ ທ່ານ ມາຮອດນີ້ ໂດຍຄວາມຜິດພາດ, ກະລຸນາ...
    23:21  ສົນທະນາ:Test‎‎ 3 ການປ່ຽນແປງ history +156 [Chanthaphone‎ (3×)]
     
23:21 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) +61 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ
     
23:21 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) −155 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ
    
23:20 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) +250 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ ໜ້າໃໝ່: ທ່ານຄິດເຫັນແນວໃດແດ່ກັບບົດຄວາມນີ--~~~~
     23:04  Test‎‎ 14 ການປ່ຽນແປງ history +1.574 [Chanthaphone‎ (14×)]
     
23:04 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) +35 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ
     
23:03 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) −4 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ
     
23:02 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) +25 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ
     
23:02 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) +1.484 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ
     
22:59 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) +55 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ
     
22:58 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) −4 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ
     
22:57 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) +71 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ
     
22:57 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) −3 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ
     
22:57 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) −75 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ
     
22:56 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) +54 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ
     
22:55 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) +94 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ
     
22:54 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) −211 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ
     
22:53 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) +31 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ
     
22:53 (ດຽວນີ້ | ຫຼ້າສຸດ) +22 Chanthaphone ສົນທະນາ ເລື່ອງທີ່ຂຽນ